Đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài
  
Cập nhật:26/07/2018 9:40:34 SA
Thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020”.

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết về các doanh nghiệp uy tín của Việt Nam để giới thiệu cho các hãng phân phối nước ngoài. Sở Công Thương trân trọng đề nghị quý doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài theo mẫu tại file"Đăng ký tham gia" đính kèm và gửi về Vụ Thị trường châu Âu – châu Mỹ, Bộ Công Thương, địa chỉ: 54, Hai Bà Trưng, Hà Nội, điện thoại 04 22205360, email: hadv@moit.gov.vn trước ngày 15/8/2018.

Vui lòng tải file đăng ký tại đây: Đăng ký tham gia.doc

 

NTMTAM
SCT-XNK
 Bản in]

Liên kết công vụ