Đồng ý chủ trương triển khai đầu tư nhà máy may tại Khu công nghiệp Phú Đa
  
Cập nhật:12/01/2016 8:11:00 SA
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 126/UBND-XTĐT ngày 08 tháng 01 năm 2016 đồng ý chủ trương cho phép Công ty Cổ phần Dệt may Huế triển khai đầu tư dự án nhà máy May 4 tại Lô CN12-5 và CN 12-6, Khu công nghiệp Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế theo đề xuất của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tại Công văn số 465/BQL-ĐT ngày 22/12/2015.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nội dung dự án đầu tư để quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu nhà đầu tư có yêu cầu).

www.thuathienhue.gov.vn-QLĐN-Q
 Bản in]

Liên kết công vụ