Hoạt động tuyên tuyền về Ngày chủ nhật Xanh
  
Cập nhật:02/07/2019 10:31:10 SA
Treo pa-nô tuyên truyền về Phong trào "Nói không với túi ny-lông sử dụng 1 lần " tại chợ Phường Đúc, thành phố Huế
Treo pa-nô tuyên truyền về Phong trào "Nói không với túi ny-lông sử dụng 1 lần " tại chợ Phường Đúc, thành phố Huế
Sáng Chủ nhật, ngày 30/6/2019, Tổ công tác Ngày Chủ nhật Xanh của Sở Công Thương tiếp tục đi nắm tình hình triển khai thực hiện, phong trào “ Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần” tại chợ Phường Đúc và chợ Thủy Biều, là những chợ hạng 3 thuộc địa bàn thành phố Huế.

          Tại các chợ nói trên, Tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền bằng hình thức treo băng-rôn, pa-no, phát tờ rơi cho tiểu thương, người tiêu dùng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ về tác hại của túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe con người; xem túi ni lông là một sản phẩm huỷ hoại môi trường, do vậy cần quản lý nghiêm ngặt hướng đến không sử dụng túi ny-lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, thay thế bằng các túi đựng hàng thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày.

           Đây là một trong những hoạt động thường xuyên của Sở Công Thương nhằm thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2019 của UBND tỉnh thực hiện phong trào “ Nói không với túi ny-lông sử dụng 1 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật Xanh./.

QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ