Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 (Kế hoạch số 255/KH-UBND)
  
Cập nhật:06/02/2020 4:00:38 CH
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Vui lòng xem file đính kèm (Kế hoạch số 255/KH-UBND)./.

Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 Kehoach_so255_UBND_veTuyentruyenCCHCnam2020.pdf ()
NHCHI
SCT-KHTCTH
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ