Nghị định 49/2020/NĐ/CP Quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
  
Cập nhật:07/05/2020 8:56:23 SA
Ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2020 thay thế Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011.Nghị định này quy định cụ thể các biện pháp chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân; các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù; trách nhiệm của các bộ, UBND các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng.

Toàn văn Nghị định số 49/2020/NĐ-CP tại đây.

NNHUY-TTra
Thanh Tra Sở
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ