Nghị định số 55/2020/NĐ-CP: Hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại.
  
Cập nhật:09/06/2020 10:45:38 SA
Ngày 22/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020.

    Nghị định này áp dụng đối với pháp nhân thương mại chấp hành án; cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Nội dung chi tiết tại đây.


 

NNHuy-TTra
Thanh Tra Sở
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ