Phòng, chống dịch Covid 19 trong tổ chức việc cưới, tiệc mừng, ma chay
  
Cập nhật:17/03/2020 9:08:44 SA
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Công văn số 2015/UBND-GD ngày 15/3/2020 về việc phòng, chống dịch Codiv -19 trong tổ chức việc cưới, tiệc mừng, ma chay. Theo đó, căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên phạm vị quốc gia và quốc tế, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, tránh lây lan trong cộng đồng, chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến sau:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động, hướng dẫn gia đìnhh tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, ma chay tại địa phương trong thời điểm hiện nay phải thực hiện nghiêm và đầy đủ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

- Đối với lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, vận động các gia đình tổ chức trong phạm vi gia đình phù hợp nghi lễ truyền thống, hạn chế đông người.

- Đối với các đám tang, thực hiện theo quy định về nếp sống văn minh đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020 và không để dài ngày.

- Các nhà hàng; khách sạn; trung tâm tổ chức tiệc cưới, sự kiện tại dừng tổ chức các tiệc cưới, tiệc mừng tập trung đông người cho đến khi có thông báo mới. Giao UBND cấp huyện chỉ đạo các lực lượng liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

- Nghiêm cấm việc sử dụng lòng đường, lề đường, vĩa hè, nơi công cộng đề dựng rạp tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, ma chay. Giao UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã và các lực lượng liên quan tăng cườn công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị cho thuê hội trường, khuôn viên để tổ cức tiệc cưới, tiệc mừng.

2. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội cấp tỉnh phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên thực hiện nếp sống văn minh, hạn chế tập trung đông người, đảm bảo điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, tiệc mừng, ma chay. 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ