QUYẾT ĐỊNH Ban hành Thể lệ “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020
  
Cập nhật:28/05/2020 8:24:09 SA
Ngày 9/5/2020, Ban tổ chức “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020” của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Quyết định số 75/QĐ-BTC về Ban hành Thể lệ “Hội thi thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2020.

          Theo đó, đối tượng dự thi gồm tất cả các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh không phân biệt nghề nghiệp, tuổi tác, giới tính; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có khả năng sáng tác, thiết kế, sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ phù hợp tiêu chí (trừ các thành viên trong Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo).Không tiếp nhận các sản phẩm đã đạt giải tại các hội thi cùng cấp hoặc cấp cao hơntrong và ngoài nước. Các tổ chức và cá nhân tự chịu trách nhiệm về quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến sản phẩm dự thi. Ban tổ chức Hội thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp xảy ra có liên quan đến bản quyền của sản phẩm dự thi. Những sản phẩm vi phạm bản quyền sẽ không được xem xét trao giải hoặc bị thu hồi giải thưởng (trường hợp giải thưởng đã được công bố). Đối với trường hợp sản phẩm dự thi là của tập thể, hồ sơ dự thi phải kèm theo văn bản thỏa thuận của tập thể các tác giả ủy quyền cho một tác giả là người đại diện tham gia dự thi; người đại diện sẽ thay mặt tập thể liên hệ với Ban tổ chức Hội thi cũng như chịu trách nhiệm những vấn đề liên quan đến sản phẩm dự thi.

Xem chi tiết về Quyết định tại đây.

Bản đăng ký tham gia hội thi 

NVQUY
SCT-CN
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ