Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định số 639/QĐ-UBND)
  
Cập nhật:06/02/2020 2:58:50 CH
Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.
NHCHI
SCT-KHTCTH
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ