Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Quyết định số 156/QĐ-UBND)
  
Cập nhật:18/02/2020 3:07:12 CH
Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ