Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
  
Cập nhật:04/05/2020 8:12:52 SA
Ngày 08/4/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020 và thay thế Quyết định số 04/2014/QĐ-TTg ngày 14/01/2014.Quy chế này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế tại trọng tài quốc tế hoặc cơ quan tài phán khác không phải của Việt Nam (trọng tài quốc tế); Quy chế này không áp dụng đối với các việc giải quyết khiếu kiện về đầu tư được giải quyết tại trọng tài, tòa án hoặc cơ quan, tổ chức của Việt Nam theo pháp luật của Việt Nam.
Toàn văn Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg tại đây.

NNHUY-TTra
Thanh Tra Sở
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ