Quyết định số 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV.
  
Cập nhật:04/06/2020 8:17:15 SA
Ngày 13/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 634/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Nội dung chi tiết tại đây.

NNHuy-TTra
Thanh Tra Sở
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ