Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phát động Phong trào "Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần" và Phong trào "Ngày Chủ nhật xanh"
  
Cập nhật:21/06/2019 5:12:42 CH
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa nhằm tuyên truyền, vận động, kêu gọi mọi người cùng nhau thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tự nhiên, bảo vệ sức khỏe con người và lời kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng chung tay hành động, thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần và thông điệp "Nhặt một cọng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn", kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân cùng hành động và và lan tỏa phong trào "Ngày chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh, sạch, sáng";

Sáng ngày 21/6/2019, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phát động Phong trào "Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần" và Phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" cho đối tượng là các Trung tâm thương mại, Siêu thị, Ban quản lý các chợ và tiểu thương kinh doanh tại chợ nhằm ​kêu gọi những hành động thiết thực, thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, bao gồm cả túi ni lông khó phân hủy, ngay hôm nay và ngay bây giờ. Tại Hội nghị có trên 30 Siêu thị, Cửa hàng thực phẩm sạch và trên 100 Ban quản lý  các chợ, tiểu thương kinh doanh tại chợ tham dự, trong quá trình diễn ra Hội nghị có 04 chợ hạng 1 đã tham gia ký cam kết thực hiện Phong trào "Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần" và 10 chợ trên địa bàn thành phố Huế được trao tặng các sản phẩm tuyên truyền để triển khai tại chợ.

Ngoài ra, tại Hội nghị Sở Công Thương đã kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan tổ chức, các doanh nghiệp, các Trung tâm thương mại, Siêu thị và Ban quản lý các chợ, các tiểu thương cùng thống nhất nhận thức, chung tay hành động chống rác thải nhựa và túi ni lông sử dụng 01 lần. Cụ thể là:

 -Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và người dân.

- Phát động Phong trào “Nói không với túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng 01 lần” và Phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" vận động các Trung tâm thương mại, siêu thị, các chợ trên địa bàn tỉnh và người tiêu dùng từ hạn chế tiến đến từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các Doanh nghiệp, Trung tâm thương mại, Siêu thị, các tiểu thương kinh doanh tại các chợ, người tiêu dùng hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, không phát miễn phí túi ni lông sử dụng một lần cho khách hàng; định hướng không sử dụng túi ni lông sử dụng 01 lần và có chính sách khuyến khích khách hàng sử dụng các loại túi giấy, hoặc các loại bao gói thân thiện với môi trường.

- Chú trọng công tác vệ sinh môi trường tại chợ và hoạt động thu gom, xử lý chất thải rắn đặc biệt là thu gom túi ni lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa theo đúng quy định.

Năm là, mỗi cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh tại nơi cư trú, trồng cây dọn vệ sinh nhà cửa, đường phố, thôn xóm.

Với sự chung tay góp sức hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức,  Sở Công Thương mong muốn góp phần thực hiện thành công, có hiệu quả và lan tỏa tới cộng đồng phong trào “Ngày chủ nhật Xanh” và “Nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần”

VTTAN
SCT-KTAT
 Bản in]

Liên kết công vụ