THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương
  
Cập nhật:10/08/2020 3:52:25 CH
Hội đồng tuyển dụng Sở Công Thương vừa có Thông báo số 05/TB-HĐTD ngày 10/8/2020 về thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương. Nội dung cụ thể như sau:

         I. Tổng hợp kết quả điểm phỏngvấn:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Quê quán

Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên môn

Anh văn

Tin học

Điểm
phỏng vấn

1

Trần Ngọc Chi

09/09/1987

Nữ

Hương Toàn, Hương Trà, TT Huế

13 Thanh Hải, thành phố Huế

Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh

C

KTV

90,6

2

Nguyễn Đình Trương Nguyễn

05/03/1988

Nam

Vinh Hiền, Phú Lộc, TT Huế

90 Kim Long, thành phố Huế

Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Cử nhân Tiếng Anh

Cử nhân

B

84,8

3

Nguyễn Thị Hoài

05/05/1997

Nữ

Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Xuân Lĩnh, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Cử nhân Luật

B1

B

79,2

            II. Thí sinh trúng tuyển:

- Căn cứ Khoản 6, điều 2, nghị định 161/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Căn cứ Quy chế số 997/SCT-HĐTDVC ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng tuyển dụng về Quy chế làm việc của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công Thương năm 2020;

- Căn cứ vào tổng hợp kết quả điểm phỏng vấn của các thí sinh tham dự thi tuyển.

Hội đồng tuyển dụng thông báo thí sinh trúng tuyển là bà: Trần Ngọc Chi.

Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương năm 2020 được đăng tải công khai trên website của Sở và niêm yết công khai tại cơ quan.

Sau thời hạn 07 ngày kể từ ngày có thông báo, nếu các thí sinh tham dự thi tuyển có thắc mắc, kiến nghị đề nghị liên hệ Hội đồng thi tuyển qua đồng chí Trương Thị Cẩm Linh - Thư ký Hội đồng tuyển dụng hoặc gửi văn bản qua địa chỉ: Văn phòng Sở Công Thương - 02 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế để được giải quyết./.        

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ