THÔNG BÁO về nội dung ôn tập và thời gian xét tuyển viên chức Sở Công Thương năm 2020
  
Cập nhật:13/07/2020 4:21:28 CH
Thực hiện Kế hoạch số 984/KH-SCT ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Sở Công Thương về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Sở Công Thương; Sở Công Thương thông báo nội dung ôn tập và thời gian tổ chức phỏng vấn xét tuyển như sau:

1. Nội dung ôn tập:

- Luật Viên chức.

- Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

- Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

- Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 379/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

- Quyết định số 569/QĐ-SCT ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Sở Công Thương về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.

2. Hình thức sát hạch: Phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức thực tế về ngành Công Thương, hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời gian xét tuyển: Vào lúc 09h00 ngày 01 tháng 8 năm 2020 (thứ bảy).

- Thời gian phỏng vấn mỗi thí sinh: 30 phút.

4. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Sở Công Thương, số 02, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Huế.

Sở Công Thương thông báo đến các thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức biết để ôn tập và tham dự.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ