Tập huấn kỹ thuật trồng lúa hữu cơ và chăn nuôi lợn hữu cơ cho các Hộ nông dân tại huyện Phú vang và Thị xã Hương Thủy
  
Cập nhật:08/08/2018 2:33:05 CH
Nhằm nâng cao hiểu biết và ứng dụng những kiến thức khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất lúa hữu cơ và chăn nuôi lợn hữu cơ cho các hộ nông dân tham gia dự án “Tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp tại vùng tập trung và không tập trung”, Sở Công Thương đã tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật cho 114 hộ nông dân thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Lương 1 (huyện Phú Vang) và 20 hộ nông dân chăn nuôi lợn hữu cơ thuộc Hợp tác xã Phú Bài (Thị xã Hương Thủy).

Thông qua đợt tập huấn, bà con nông dân có thêm được kiến thức, kinh nghiệm và thực hiện đúng các quy trình, công đoạn trong sản xuất cũng như nâng cao kỹ năng đàm phán, xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông sản để mang lại hiệu quả kinh tế.

VHNGUYEN
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ