Thông báo Chương trình học bổng Thạc sỹ của KOICA (Hàn Quốc)
  
Cập nhật:04/06/2020 10:23:54 SA
Sở Ngoại vụ có nhận được Công văn số 4446/UBND-ĐN ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về việc thông báo đến các cơ quan, đơn vị của tỉnh về Chương trình học bổng Thạc sĩ “Đô thị thông minh ASEAN” của KOICA 2020

Theo đó, KOICA sẽ cung cấp Chương trình “Thạc sĩ Khoa học Kỹ thuật về Đô thị thông minh”, là một trong 21 Chương trình học bổng mà KOICA cung cấp trong năm 2020. Chương trình được thực hiện tại Đại học Sungkyunkwan (Hàn Quốc) từ ngày 27/8/2020 đến ngày 20/6/2022.  Thông tin về chương trình được đăng tải tại mục Hợp tác Quốc tế, Trang thông tin điện tử của Sở Ngoại vụ https://sngv.thuathienhue.gov.vn. Thời hạn nộp hồ sơ dự tuyển trước ngày 16/6/2020. Để biết thêm các thông tin liên quan đến khóa học và thủ tục nộp hồ sơ dự tuyển xin liên hệ cô Mỹ Thành qua số điện thoại: 04 3831 6911 (máy lẻ 112) hoặc email thanhkoica@gmail.com.

Nhằm tạo điều kiện cho cho công tác phát triển nguồn nhân lực và hỗ trợ cán bộ trên địa bàn tỉnh có cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ nhu cầu phát triển của địa phương, Sở Ngoại vụ trân trọng đề nghị Quý cơ quan thông báo và khuyến khích cán bộ có năng lực phù hợp đăng ký tham gia chương trình học bổng nói trên.

Xem chi tiết nội dung Công văn tai đây./.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ