Thông báo Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018
  
Cập nhật:17/08/2018 3:22:28 CH
Nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất, đời sống; qua đó tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức, cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước, đồng thời tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2018; Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018 công bố Thể lệ Giải thưởng như sau:

Đối tượng được xét trao giải : Các tác giả là công dân Việt Nam, người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang lao động, học tập công tác có các công trình khoa học công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong phạm vi 5 năm ( từ 01/10/2013 đến 01/10/2018).

Các công trình đăng ký dự thi thuộc 7 lĩnh vực sau: (i) Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, (ii) Cơ khí và tự động hóa, (iii) Sinh - y học phục vụ sản xuất và đời sống, (iv) Công nghệ vật liệu, (v) Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên, (vi) Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, (vii) Khoa học xã hội và nhân văn.

Yêu cầu đối với công trình được xét trao Giải thưởng:

* Công trình có tính mới, tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng trên địa bàn tỉnh, đạt hiệu quả kinh tế, xã hội cao, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ hoặc Hội thi Sáng tạo kỹ thuật ở địa phương và toàn quốc.

* Công trình đã được Hội đồng khoa học cấp cơ sở hoặc cấp tương đương nghiệm thu đánh giá loại tốt hoặc  xuất sắc trở lên hoặc hội đồng khoa học cấp tỉnh đánh giá loại khá hoặc đạt trở  lên.

Tiêu chuẩn xét trao giải thưởng:

* Tính mới: Công trình đề cập tới những công nghệ, những vấn đề khoa học công nghệ chưa được công bố trên thế giới, chưa được bộc lộ hoặc phổ biến bằng các nguồn thông tin ở Việt Nam.

* Tính sáng tạo: Căn cứ vào trình độ khoa học công nghệ ở trong nước và nước ngoài, công trình đó không nảy sinh một cách hiển nhiên đối với chuyên gia trong lĩnh vực đó mà là kết quả của hoạt động sáng tạo ra.

* Hiệu quả: hiệu quả kinh tế, hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả xã hội.

* Khả năng áp dụng: Công trình có khả năng áp dụng rộng rãi, sản phẩm dễ chế tạo, dễ sử dụng, nguyên vật liệu dễ kiếm, thay thế nhập ngoại…

Hồ sơ tham dự giải thưởng gồm:

1.    Đơn tham gia Giải thưởng (vui lòng tải mẫu ở file đính kèm)

2.    Bản tóm tắt giới thiệu công trình

3.    Bản toàn văn công trình

4.    Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng, đặc biệt là các phần mềm mã nguồn mở…

5.    Bản gốc nhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học. Nếu là bản sao phải có xác nhận xủa cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng nhà nước.

6.   Danh sách các đồng tác giả và thỏa thuận về phần đóng góp của từng người có xác nhận của cơ quan chủ quan nếu công trình có 2 người trở lên.

7.    Các tài liệu khác (nếu có) như Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng nó mang lại.

8.    Đĩa CD chứa toàn bộ các file ảnh của tác giả, ảnh của công trình, các video phóng sựu liên quan tới công trình  và file văn bản word của hồ sơ.

Hồ sơ dự Giải thưởng được lập thành 04 bộ, kèm theo một đĩa CD toàn bộ hồ sơ dự thi, hồ sơ được đựng trong phong bì dán kín có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bằng hình thức thư bảo đảm qua bưu điện đến cơ quan thường trực Ban tổ chức Gải thưởng: Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế - Điện thoại: 0234.3898871 - ĐTDĐ: 0935.564.566 trước 17 giờ 00 ngày 01/10/201.

Trân trọng mời các tổ chức, cá nhân tham gia giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX, năm 2018.

Vui lòng tải mẫu đơn đăng ký tại đây: don-dang-ky-tham-gia-giai-thuong-nam-2018.doc

NTMTAM
SCT-XNK
 Bản in]

Liên kết công vụ