Thống kê kết quả đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với quá trình tiếp nhận, giải quyết hoặc trả kết quả TTHC (tính đến ngày 01/5/2020)
  
Cập nhật:04/05/2020 10:08:36 SA
HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ