Về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài
  
Cập nhật:16/03/2020 3:42:22 CH
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1955/UBND-ĐN ngày 13/3/2020 về việc tạm hoãn đi công tác nước ngoài. Theo đó, trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước, đặc biệt là sau khi Bệnh viện Trung ương Huế ghi nhận 01 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 09/3/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế rà soát tất cả chương trình, kế hoạch đi công tác nước ngoài, cân nhắc và tạm hoãn các chuyến đi công tác nước ngoài, không cử cán bộ đi công tác nước ngoài trong thời điểm hiện nay (nhất là những nước và vùng lãnh thổ có dịch), để tập trung chỉ đạo, điều hành tốt công tác phòng chống dịch bệnh và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội.

        

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ