Xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài
  
Cập nhật:26/03/2020 9:54:45 SA
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
UBND tỉnh vừa có Công văn số 2211/UBND-ĐN ngày 20/3/2020 về việc xử lý thông tin báo nêu về việc ứng xử với khách du lịch nước ngoài.
Theo đó, gần đây, một số phương tiện thông tin, báo chí có phản ánh về việc do lo ngại nguy cơ nhiễm và lây lan dịch bệnh Covid-19 từ khách du lịch là người nước ngoài, một số cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ du lịch từ chối phục vụ, thậm chí có biểu hiện tẩy chay, kỳ thị khách du lịch là người nước ngoài. Để kịp thời chấn chỉnh, giữ gìn hình ảnh đất nước, con người, điểm đến du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, hiếu khách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương rà soát về tình hình khách du lịch nước ngoài trên địa bàn; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhất là tại các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm quy định của Luật Du lịch về việc không phân biệt, đối xử đối với khách du lịch; chấn chỉnh và xử lý nghiêm mọi hành vi kỳ thị, từ chối phục vụ khách du lịch là người nước ngoài.

Trường hợp phát sinh những vấn đề phức tạp, vượt quá khả năng xử lý tại chỗ, báo cáo ngay Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, xử lý.

2. Giao Sở Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú du lịch chủ động triển khai các giải pháp về phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của cơ quan y tế và có biện pháp phù hợp để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch nước ngoài, bảo đảm an toàn, có tổ chức.

3. Giao Sở Ngoại vụ phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế kịp thời có hướng dẫn tránh để xẩy ra các vụ việc và phối hợp với Đại sứ quán các nước liên quan trong quá trình xử lý, gìn giữ hình ảnh quốc gia hiếu khách, thân thiện./.

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ