Xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt
  
Cập nhật:03/07/2019 9:47:05 SA
Nhằm chấn chỉnh các hành vi quảng cáo, rao vặt trái với quy định để tiếp tục thực hiện thành công đề án Ngày Chủ nhật xanh với phương châm "Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng", UBND tỉnh đã ban hành công văn số 4279/UBND-DL ngày 01/7/2019 về hướng dẫn thực hiện xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về quảng cáo, rao vặt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, các hành vi vi phạm cần lưu ý tập trung xử lý gồm:

- Viết, vẽ làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật;

- Treo, đặt, dán, viết, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng.

- Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng;

- Quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự giao thông, xã hội và quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông; vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông;

- Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định.

Mức xử phạt cụ thể như sau:

1. Hành vi viết, vẽ, làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật (bao gồm cả việc dán, treo quảng cáo, rao vặt lên các công trình cổng thành, tường thành di tích) xử phạt theo Khoản 1, Điều 23, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng).

2. Hành vi treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo, rao vặt các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng xử phạt theo Khoản 42, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo).

3. Hành vi quảng cáo, rao vặt được treo, đặt, dán, viết, vẽ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ lên các công trình nhà ở (bao gồm cả các công trình phụ trợ), tường rào, công trình công cộng, công trình kiến trúc, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị nhưng không được sự đồng ý của người sở hữu, người quản lý công trình hoặc không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quảng cáo xử phạt theo Khoản 42, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo).

4. Hành vi phát, rải tờ rơi quảng cáo, rao vặt tại các điểm công cộng, các trục đường giao thông, chợ, trường học và các địa điểm khác mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép quảng cáo xử phạt theo Khoản 49, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát, rải tờ rơi quảng cáo; mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hànghóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi).

5. Hành vi quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông; quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định xử phạt theo Khoản 2, Điều 61 Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 triệu đồng).

6. Hành vi quảng cáo, rao vặt hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định (bao gồm cả hành vi quảng cáo “tín dụng đen”) xử phạt theo Khoản 49, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP; Khoản 42, Điều 2, Nghị định 28/2017/NĐ-CP; Khoản 2, Điều 50, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi phát, rải tờ rơi; từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người treo, đặt, dán, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi).

7. Hành vi treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng xử phạt theo Điểm b, Khoản 3, Điều 66, Nghị định 158/2013/NĐ-CP của Chính phủ (Mức phạt từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng).

Việc áp dụng đồng bộ hướng dẫn này được thực hiện chính thức từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 trên địa bàn toàn tỉnh. Trong quá trình từ nay đến thời điểm ngày 15 tháng 7 năm 2019, các hành vi vi phạm vẫn bị xử phạt theo các quy định hiện hành.

Vui lòng xem chi tiết Công văn 4279/UBND-DL về hướng dẫn mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt 

HTNTHI
SCT-VP
 Bản in]

Liên kết công vụ