Công khai email hay không ?
CAPTCHA image
(Nhập vào mã xác nhận trên)
Kiến nghị liên quan đến “Đường dây 22kV đi ngang qua nóc nhà thờ họ tại số 585 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Người hỏi: Nguyễn Văn Quang
Cơ quan trả lời: Sở Công Thương và Công ty Điện lực TT Huế
kiến nghị liên quan đến “Đường dây 22kV đi ngang qua nóc nhà thờ họ tại số 585 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”
Xem trả lời

Kính gửi: ông Nguyễn Văn Quang trú tại Thị trấn Lăng Cô

 Ngày 22 tháng 4 năm 2019 Sở Công Thương nhận được Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quang trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc ghi ngày 18 tháng 4 năm 2019, nội dung kiến nghị liên quan đến “Đường dây 22kV đi ngang qua nóc nhà thờ họ tại số 585 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế”; Sau khi xem xét nội dung đơn và biên bản về việc xử lý hành lang an toàn điện tại thị trấn Lăng Cô (bản sao gửi kèm theo), Sở Công Thương trả lời hộ ông Nguyễn Văn Quang như sau:

 Ngày 26/4/2019 Sở Công Thương đã có Công văn số 722/SCT-NL yêu cầu Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế là đơn vị quản lý, vận hành lưới điện 22kV trên địa bàn phối hợp với UBND huyện Phú Lộc nghiên cứu giải quyết; ngày 03/5/2019 Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có báo cáo về việc trả lời kiến nghị của ông Nguyễn Văn Quang tại Văn bản số 2017/TTHPC-AT (Đính kèm Văn bản).

Theo đó, ngày 15/5/2019, Sở Công Thương tổ chức làm việc với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lộc, UBND thị trấn Lăng Cô để bàn phương án di dời đường dây nêu trên; Qua làm việc và kiểm tra thực tế tại địa điểm nhà thờ họ số 585 đường Lạc Long Quân, thị trấn Lăng Cô (hiện tại do hộ gia đình ông Nguyễn Văn Quang quản lý); các thành phần dự họp thống nhất đề xuất phương án di dời đường dây 22kV vị trí 123-124 thuộc xuất tuyến 472 Lăng Cô ra khỏi thửa đất của hộ ông Quang.

Hiện nay, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã lập phương án di dời đường dây, sẽ tiến hành triển khai khi được UBND huyện Phú Lộc thống nhất phương án, UBND thị trấn Lăng Cô giao mặt bằng thi công xây dựng. Trong thời gian chuẩn bị triển khai công tác di dời, đề nghị ông Nguyễn Văn Quang tạo điều kiện để Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phát quang hành lang tuyến đường dây nhằm đảm bảo an toàn điện trong vận hành và cho người dân.

Sở Công Thương thông báo đến ông Nguyễn Văn Quang và các thành viên gia đình để biết./.

Công văn kèm theo

Về việc di dời cột điện
Người hỏi: Ông Phan Hữu Tâm
Cơ quan trả lời: Phòng QLNL - Sở Công Thương

Đề nghị khảo sát và di dời cột điện hạ thế trước mặt nhà bị nghiêng không đảm bảo an toàn cho nhà Ông khi mùa mưa bão đến gần 

Xem trả lời

Kính gửi:  Ông Phan Hữu Tâm

Địa chỉ: Số 58/106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, Thành phố Huế.

Ngày 04 tháng 6 năm 2020 Sở Công Thương nhận được đơn kiến nghị của ông Phan Hữu Tâm, nội dung: Đề nghị khảo sát và di dời cột điện hạ thế trước mặt nhà bị nghiêng không đảm bảo an toàn cho nhà Ông khi mùa mưa bão đến gần. Qua nghiên cứu nội dung đơn, Sở Công Thương trả lời như sau:

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Sở Công Thương đã yêu cầu Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (TTHPC) là đơn vị quản lý, vận hành và bán điện trực tiếp trên địa bàn, phối hợp với UBND thành phố Huế nghiên cứu giải quyết kiến nghị của ông Phan Hữu Tâm, tại Công văn số 1109/SCT-NL. Ngày 11 tháng 6 năm 2020 TTHPC đã có Văn bản số 2746/TTHPC-KHVT về việc xử lý cột điện số nhà 58/106 Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành phố Huế (sao gửi kèm theo).

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế theo đơn kiến nghị của ông Phan Hữu Tâm, để biết./.

Về việc hỗ trợ giảm giá chi phí điện
Người hỏi: Chi nhánh Huế - Công ty cổ phần Vinpearl
Cơ quan trả lời: Phòng QLNL - Sở Công Thương

Chi nhánh Huế - Công ty cổ phần Vinpearl kiến nghị về việc hỗ trợ giảm giá chi phí điện cho cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn.nghị của Chi nhánh Huế - Công ty cổ phần Vinpearl

Xem trả lời

Kính gửi: Chi nhánh Huế - Công ty cổ phần Vinpearl

Địa chỉ: Số 50A Hùng Vương -  Phường Phú Nhuận - Thành phố Huế.

 

Ngày 15 tháng 6 năm 2020 Sở Công Thương nhận được đơn kiến nghị của Chi nhánh Huế - Công ty cổ phần Vinpearl về việc hỗ trợ giảm giá chi phí điện cho cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách sạn.

Để có cơ sở giải quyết đơn, Sở Công Thương đề nghị Chi nhánh Huế - Công ty cổ phần Vinpearl cung cấp các hồ sơ liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán điện với Công ty Điện lực lực Thừa Thiên Huế (gồm: Hợp đồng mua bán điện; Bảng thống kê phụ tải; Đơn đề nghị cấp điện;…).

Hồ sơ cung cấp gửi về Sở Công Thương trước ngày 26 tháng 6 năm 2020, để xem xét trả lời đơn kiến nghị theo quy định./.

Tổng cộng3    

Liên kết công vụ