Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh (Kế hoạch số 274/KH-UBND)
  
Cập nhật:06/02/2020 3:54:40 CH
Ngày 27 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh.

Vui lòng xem file đính kèm (Kế hoạch số 274/KH-UBND)

NHCHI
SCT-KHTCTH
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ