Hưởng ứng phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh
  
Cập nhật:25/06/2019 4:04:15 CH

Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện phong trào “ Nói không với túi ni lông sử dụng một lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện đề án Ngày Chủ nhật Xanh.

Sáng Chủ Nhật, ngày 23/6/2019, Sở Công Thương tiếp tục tổ chức Đoàn khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật Xanh, phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần” tại chợ Vỹ Dạ, thuộc phường Vỹ Dạ, thành phố Huế. Đoàn đã làm việc với Ban quản lý chợ để nắm tình hình triển khai các phong trào do UBND tỉnh phát động và tiến hành tuyên truyền, giải thích cho các tiểu thương, người tiêu dùng tại chợ về tác hại của túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe con người.

Đây là một trong những hoạt động của Sở Công Thương nhằm triển khai, thực hiện Phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng một lần”, Phong trào “Chống rác thải nhựa” và phong trào “Ngày Chủ nhật Xanh” do UBND tỉnh phát động./.

PTTKIEU
SCT-QLTM
 Bản in]

Liên kết công vụ