Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ
  
Cập nhật:25/05/2020 10:45:48 SA
Ngày 24 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Cạnh Tranh. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2020

Toàn văn Nghị định số 35/2020/NĐ-CP xem tại đây

PTTKIEU
SCT-QLTM
 Bản in]
Các bài khác
    Trang đầu Trang trước 1 2 3 4 5 Trang kế Trang cuối  

Liên kết công vụ